COMPLETORIVM
POLISH EARLY MVSIC
Home | MIDI Collections | MP3 Files
Composers | Essays | Sources | Feedback | Editorial


MIDI Collections:  Main List | Vocal | Middle Ages | Lute | Keyboard | Christmas Carols | Psalms | Other

Mikołaj Gomółka - Melodie na Psałterz Polski
(Melodies to Polish Psalter)

 1. Szczęśliwy, który nie był między złemi w radzie A.J. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly
 2. Co za przyczyna tego zamieszania? A.J. Why do the nations rage
 3. Mocny Boże, jakóż ich wiele powstało! A.J. Lord, how are they increased that trouble me
 4. Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności A.J. Hear me when I call, O God of my righteousness
 5. Przypuść, Panie, w uszy swoje A.J. Give ear to my words, O Lord
 6. Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości A.J. O Lord, rebuke me not in thine anger
 7. W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny O Lord my God, in thee do I put my trust
 8. Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth
 9. Ciebie będę, Boże prawy I will praise thee, O Lord, with my whole heart
 10. Czemuś, Panie, odstąpił? Why standest thou afar off, O Lord

 11. Panu ja ufam, a wy mówicie: Między góry In the Lord I put my trust
 12. Zachowaj mię, o sprawco niebieskiego domu Help, Lord; for the godly man ceaseth
 13. Dokąd mię chcesz zapomnieć? How long wilt thou forget me, O Lord
 14. Głupi mówi w sercu swoim The fool hath said in his heart, There is no God
 15. Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał Lord, who shall abide in thy tabernacle
 16. O, który siedzisz na wysokim niebie Preserve me, O God
 17. Płacz sprawiedliwy i skargę moję Hear the right, O Lord, attend unto my cry
 18. Ciebie ja, póki mi jeno żywota stanie A.J. I will love thee, O Lord, my strength
 19. Głupia mądrości, rozumie szalony The heavens declare the glory of God
 20. Wsiadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy The Lord hear thee in the day of trouble

 21. Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije The king shall joy in his strength, O Lord
 22. Boże, czemuś mię, czemuś mię, wieczny My God, my God, why hast thou forsaken me
 23. Mój wiekuisty pasterz mię pasie The Lord is my shepherd
 24. I ziemia, i cokolwiek na niej sie najduje The earth is the Lord's, and the fullness thereof
 25. Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje Unto thee, O Lord, do I lift up my soul
 26. Panie, uczyń sąd o mnie Judge me, O Lord
 27. Psalm 27: Pan ogniem swojej światłości The Lord is my light and my salvation
 28. Królu niebieski, zdrowie dusze mojej Unto thee will I cry, O Lord
 29. Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu Give unto the Lord, O ye mighty
 30. Będę Cię wielbił, mój Panie I will extol thee, O Lord

 31. W Tobie ufność swą kładę
 32. Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono
 33. Pana sercem wesołym wspomieńcie
 34. Jakokolwiek szczęście ku mnie sie postawi
 35. Obrońca wieczny ludzi utrapionych
 36. Żywot niepobożnego za świadka mi stoi
 37. Nie obruszaj sie, że kto niewstydliwie
 38. Czasu gniewu i czasu Twej popędliwości
 39. Do tegom był myśl swą skłonił
 40. Czekałem z cierpliwością, a Pan mię obaczył

 41. Szczęśliwy, który upadłych ratuje
 42. Jako na puszczy prędkimi psy szczwana
 43. Niewinność, Panie, moję
 44. O Panie, w swoje własne uszyśmy słychali
 45. Serce mi każe śpiewać panu swemu A.J. 2nd version
 46. Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy (See picture)
 47. Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie
 48. O Panie, który nie masz równego sobie
 49. Słuchaj, słuchaj, co żywo!
 50. Bóg wieczny, który wszystkim rozkazuje

 51. Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany
 52. Co się chlubisz, niewstydliwy
 53. Głupi mówi w sercu swoim
 54. Mocą imięnia swego i swej wszechmocności
 55. Obrońca uciśnionych, Boże litościwy
 56. Smiłuj sie nade mną, Boże litościwy
 57. Smiłuj sie, Panie, czasu mego niepokoja
 58. Najdzie sie kiedy chwila tak szcześliwa
 59. Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich
 60. Rozprószyłeś nas, Boże, Boże niezmierzony

 61. Usłysz me prośby, Boże wladze wiecznej
 62. Bogu dusza ufa moja
 63. Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca
 64. Boże litościwy
 65. Królu na ziemi i na wielkim niebie
 66. Wszytka ziemia, wszytki kraje
 67. Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości
 68. O, który światem władasz i królujesz wiecznie
 69. Ratuj mię, Panie, bo złych przygód nawałności
 70. Boże wiecznej mocy

 71. W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony Same as 31.
 72. Daj swe baczenie, Boże, królowi
 73. Niech co chce będzie, żyw Pan ludu swemu
 74. Także nas już na wieki, Boże nasz, opuścisz
 75. Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy
 76. Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie
 77. Pana ja wzywał będę, dokądem żywy M. Behr
 78. Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje
 79. Pohańcy, o Boże żywy
 80. Słysz, pasterzu Izraelski, nasz głos żałościwy

 81. Radujcie sie Bogu nawyższemu
 82. Królowie sądzą poddane
 83. Nie milcz ani odkładaj, nie cierp, Boże wieczny
 84. Boże nasz, u którego w ręku wszytki boje
 85. Owa czas, Panie, przyszedł pożądany
 86. Nakłóń, o Panie, uszu swoich
 87. Pan miedzy wszytkimi
 88. Boże, moja nadziejo i moja pomocy
 89. Twe miłosierdzie, Twoję prawdę, wieczny Panie
 90. Królu na wysokim niebie

 91. Kto się w opiekę poda Panu swemu
 92. Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać
 93. Pan chce królować, odział sie zacnością
 94. Boże, któremu pomsta należy sprawnie
 95. Pódźmy z ochotą, Panu chwałę dajmy
 96. Zacznicie nową możnemu
 97. Pan nasz, Bóg nasz panuje
 98. Nowy monarsze możnemu
 99. Pan króluje, który włada anjoły lotnemi
 100. Wszyscy, którzy po ziemi chodzicie

 101. Ciebie, o Boże niezmierzony
 102. Usłysz prośby moje, Boże litościwy
 103. Błogosław, duszo moja, Panu swojemu
 104. Duszo, śpiewaj Panu pieśń: O nieogarniony
 105. Chwalcie Pana, imięnia Jego wzywajcie
 106. Chwalcie Pana prze dobroć Jego nieprzebraną
 107. Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną
 108. Ochotną myśl, ochotne serce w sobie czuję M. Behr
 109. Boże, którego chwała w mych uściech wieczna
 110. Rzekł Pan do pana mego swym głosem łaskawym

 111. Pana ja zawżdy miedzy cnotliwemi
 112. Szczęśliwy człowiek prawdziwie... A Jego ma rozkazanie
 113. Dziatki niewinne, panienki uczciwe
 114. Na ten czas, gdy Żydowie, dostawszy swobody
 115. Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu
 116. Mam przecz Pana miłować, który z łaski swojej
 117. Wszelki naród, wszelkie plemię
 118. Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną
 119. Szcześliwi, którzy sie Pańskim zakonem sprawują
 120. W każdym ucisku swoim wołałem do Pana
 121. Człowiek ja nieszczęśliwy, człowiek strapiony
 122. Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy
 123. Boże, który mieszkasz nad wszytkiemi nieby
 124. By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie
 125. Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu
 126. Gdy z okrutnej Babilony
 127. Jeśli domu sam Pan nie zbuduje
 128. Szczęśliwy człowiek prawdziwie... Gotów pełnić, co On swemi
 129. Mogą rzec Pańscy wybrani
 130. W troskach głębokich ponurzony

 131. Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu moim
 132. Pomnij, Panie, Dawida i jego trudności
 133. Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjęmna
 134. Teraz, o wierni Pańscy służebnicy
 135. O słudzy Pańscy, ze wszech naświętszemu
 136. Chwalcie Pana z dobroci jego nieprzebranej
 137. Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody
 138. Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnemi
 139. Tobie, rządźca niebieski, Tobie, mój Boże
 140. Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych

 141. Ciebie, ojcze, wzywam, łaskawy, Ty moje
 142. Pana wołam, Pana proszę 2nd version
 143. Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje
 144. Tobie, Panie, pókim żyw, ja muszę dziękować
 145. Ciebie chwalę, Boże mój, imięniowi Twemu
 146. Tobie, nieśmiertelny Panie
 147. Chwalcie Pana! Godno dać cześć Panu temu
 148. Duchy prózne śmiertelności
 149. Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi
 150. Chwalcie Pana z Jego świętobliwości

Sequenced by Bogusław Krawczyk, unless otherwise noted. Thanks go to Todd Granger for submitting some English title translations.

Back to the Composers page