COMPLETORIVM
POLISH EARLY MVSIC
Home | MIDI Collections | MP3 Files
Composers | Essays | Sources | Feedback | Editorial


Editorial:   Copyright notes | Vanity page | Help wanted | Future plans | Links | What's new? | Site history

The history of the Completorium site:
=========================================================
07.02.2000
  Added an essay on early organ music in Poland
  Added Jacek Różycki biography.
  Added Jakub Polak biography.
  Added Andrzej Paszkiewicz biography.
  Added Antonio Patard biography.
  Added Sebastian z Felsztyna biography.
  Added Krzysztof Klabon biography.
  Added Asprilio Pacelli biography.
  Added Stanisław Sylwester Szarzyński biography.
  Added Walentyn Gawara Gutek biography.
  Added Mikołaj z Chrzanowa biography.
  Added Andrzej Chyliński biography.
  Added Jan Aleksander Gorczyn biography.
  Added Jan Fabrycy biography.
  Added a page with off-topic MIDI files
  Added 4 new music sheets
  Added 2 new CD reviews
  Added: J. Sowa, Kirie pascale
  Mikołaj z Krakowa, Aliud Preambulum
           Preambulum pro introductionis peduum applicare
           Preambulum in d
---------------------------------------------------------
09.11.1999
  Added more historical background
  Added: M. Mielczewski, Deus in nomine Tuo
  Added first free music sheets
  Added more info about M. Mielczewski
  Added Jerzy Liban biography
  Added Jan Brandt biography
  Added more info about Anrdzej Rohaczewski
---------------------------------------------------------
18.10.1999
  New outlook. Added a few graphics (contrary to previous declarations :), improved navigation.
---------------------------------------------------------
26.09.1999
  Added Keyboard music page
  Added a few CD reviews and Editors info
  Added G.G. Gorczycki, Judica me Deus
             Laetate Jerusalem
      C.K. Bazylik, Z głębokości grzechów moich
       Jakub Sowa, Salve Regina
  Added 5 lute dances
  Added MIDI samples to Composers section. I know, embedded MIDI are 
  evil, but here they seemed quite appropriate...
---------------------------------------------------------
17.07.1999
  Site reorganization. Separated Essays page from Composers,
  added Sources section, Feedback page
  and generally cleared the navigation structure.
  Added info about Bartłomiej Pękiel
  Added info about Franciszek Lilius
  Added info about Marcin Mielczewski
  Added: Krzysztof Borek, Missa Te Deum Laudamus:
  Kyrie
  Gloria
  Credo
  Sanctus
  Agnus Dei
  M. Zieleński, Deus Firmavit
  A. Rohaczewski, Crucifixus Surrexit
  T. Szadek, Kyrie from Missa In melodiam moteti Pisneme
---------------------------------------------------------
21.06.1999
  Added: S. S. Szarzyński - Cum invocarem from Completorium
     Anonymous - Diffusa est gratia
  Added message board and mailing list.
  Reorganized MIDI collection and Editorial
---------------------------------------------------------
17.06.1999
  Added mp3 page, containing 2 compositions by G.G. Gorczycki
  Added essay On homophonic secular music of the Middle Ages
  Removed the counter.
---------------------------------------------------------
02.02.1999 The first anniversary
  Started adding source information to the MIDI files
  Added: 
   W. z Szamotuł, Nunc scio vere
   B. Pękiel, Kyrie from Missa Concertata La Lombardesca
         Canon
         Fugue
   G.G. Gorczycki, Ecce nunc benedicite
           Nunc dimitis
           GGG's "Completorium" is now ready!
           O sola magnarum urbium
   M. Leopolita, Cibavit eos
   Anonymous, Dajci, Boże, dobrą noc
         Kędykolwiek teraz jesteś
	 F. Lilius, Missa Brevissima:
       Kyrie
       Gloria
       Credo
       Sanctus
       Agnus Dei
   M. z Radomia: Missa II
          Gloria
          Credo
  Added info about Cyprian Bazylik
  Added info about Adam Jarzębski
  Added info about Jan z Lublina
  Added info about Krzysztof Borek
  Added info about Wojciech Długoraj
  Added info about Valentinus Bakfark
  Added essay About the concept of tablature
---------------------------------------------------------
30.11.1998
  Added:
   G.G. Gorczycki, Jesu, Redemptor omnium
  Added 18 Christmas carols
---------------------------------------------------------
19.10.1998
  Added:
   M. Zieleński, Magnificat
	 W. Długoraj, Villanella 2
  Added Christmas carols:
   A wczora z wieczora
   Anioł pasterzom mówił
   Gdy się Chrystus rodzi
   Mizerna, cicha
   Północ już była
   Przybieżeli do Betlejem
   Wśród nocnej ciszy
   Zagrzmiała, runęła
   O gwiazdo Betlejemska
   Witajmy Jezusa nam narodzonego
   Witaj Jezu ukochany
   Pasterze mili
   Gdy się Chrystus rodzi
   Dzieciątko się narodziło
   Christus natus est nobis
   A to komu
   Cieszmy się
---------------------------------------------------------
12.10.1998
  Added Christmas Carols page
  Added:
	 M. Zieleński, In monte Olivetti
---------------------------------------------------------
05.10.1998
  Minor cleanups.
   Added:
   Wojciech Długoraj, Fantasia
             Finale
             Villanella
---------------------------------------------------------
08.09.1998 
  Minor site reorg. 
  Added:
   Diomedes Cato, Fantasia
   Mikołaj z Radomia, Gloria and Credo from Missa III
   Anonymous, Serdeczna dziewczyno
         Jescze słońce promięni swoich nie straciło
         Skarżęć się, matusiu moja
         O przedziwna gładkości
  Added essay Middle Ages - historical background
  Added essay On homophonic sacred music in Poland from 10th century onwards
  Added more info about Wacław z Szamotuł
  Added info about Diomedes Cato
  Added English titles to first 30 psalms by M. Gomółka
---------------------------------------------------------  
27.08.1998
  Added some info about Mikołaj z Radomia
---------------------------------------------------------
06.07.1998
  Added:
   M. Zieleński, Viderunt omnes fines Terrae - another version
          Magna est gloria Eius - another version
          Domus mea - another arrangement
   M. z Radomia, Gloria and Credo from Missa I
---------------------------------------------------------
22.06.1998
  Added:
   G. G. Gorczycki, Sepulto Domino
   M. Zieleński, Viderunt omnes fines Terrae
   M. z Radomia, Historigraphi aciem mentis
   M. Leopolita, Gloria
        Credo
        Sanctus
        Agnus Dei
  Updated info about G. G. Gorczycki
---------------------------------------------------------
15.06.1998
  Added some info about Marcin Leopolita
  Added: W. z Szamotuł, Ego sum pastor bonus
---------------------------------------------------------
10.06.1998
  Finished the collection of Psalms with melodies written by Mikołaj Gomółka.
  Check it out!
  Added:
   M. z Radomia, Magnificat
   Anon, Psalm 24
      Psalm 27
      Psalm 30
      Psalm 62
      Psalm 142
---------------------------------------------------------
23.05.1998
  Added:
   M. z Radomia, Ballada
   W. z Szamotuł, Psalm 85: Nakłoń, Panie, ku mnie ucho Twoje
   M. Gomółka, Psalms 31 - 60
---------------------------------------------------------
18.05.1998
  Added:
   W. z Szamotuł, In te, Domine, speravi
             Powszechna spowiedź
             Błogosławiony człowiek
             Psalm 116: Alleluja, Chwalcie Pana
   C. Bazylik, Mądrość Ojca Wszechmocnego
   M. Leopolita, Kyrie
   Anon, Bóg Wszechmogący, Ociec nasz niebieski 
      Nuż sie my wszyscy zgotujmy
      Nuż my, dziatki, zaśpiewajmy z weselem
      Chwalmyż wszyscy z weselem
      To-ć czas wdzięczny przyszedł
   M. Gomółka, Psalms 7 - 30
  Fixed error in Promit vox angelica
---------------------------------------------------------
04.05.1998
  Added:
   Jan z Lublina, Krzyżu wierny i wyborny
   M. Gomółka, Psalm 6: Ciebie ja, póki mi jeno żywota stanie
   Anon, Krzyżu święty i chwalebny
      Wszechmogący nasz Panie
      O Jezu, jakoś ciężko skatowany
  Added more info about Mikołaj Gomółka
---------------------------------------------------------
27.04.1998
  Added:
   G.G. Gorczycki, Qui habitat in adiutorio (Over 4500 notes. Phew!)
           In manus tuas
   Jan z Lublina, Jezus Chrystus, Bóg Człowiek
   M. Gomółka, Psalm 6: Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości
   Anon, Zdrow bądź, krolu anjelski
      Ojca niebieskiego
      Chwała-ć już bądź, Jezu Kryste
      Promit vox angelica
---------------------------------------------------------
20.04.1998
  Added:
   M. Gomółka, Psalm 4: Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności
         Psalm 5: Przypuść, Panie, w uszy swoje
   J. Liban, Ortus de Polonia
   Anon, Bądź wiesioła, Panno Czysta
      Chwała tobie, gospodzinie
      Zdrow bądź, krolu anjelski
  Identified some Christmas carols
---------------------------------------------------------
14.04.1998
  Added:
   G.G. Gorczycki, In te, Domine, speravi (Cool!)
           Te lucis ante terminum (see above)
   Ładysław z Gielniowa, Żołtarz Jezusow
   Anon, Gaude, mater Polonia
      Angelus ad Virginem missus
  Started translating the titles of compositions.
  Added more info about Wacław z Szamotuł
  Updated info about G. G. Gorczycki
---------------------------------------------------------
09.04.1998
  Added:
   V. Bakfark, Fantasia I
---------------------------------------------------------
06.04.1998
  Added:
   M. Gomółka, Psalm 2: Co za przyczyna tego zamieszania?
   M. Gomółka, Psalm 3: Mocny Boże, jakóż ich wiele powstało!
   Anon, Duma
---------------------------------------------------------
26.03.1998
  Added more info about Mikołaj Zieleński
---------------------------------------------------------
25.03.1998
  Joined The Classical Music Web Ring. Waiting for heavy traffic...;) 
---------------------------------------------------------
20.03.1998
  Added:
   M. Gomółka, Psalm 1: Szczęśliwy, który nie był między złemi w radzie
   Mikołaj z Radomia, Alleluia
   Anon, O nadroższy kwiatku
      Omnia beneficia
  Didn't like Composers section layout. Changed.
  Added more info about G. G. Gorczycki
---------------------------------------------------------
12.03.1998
  Added:
   Anon, Bogurodzica
      Breve regnum
---------------------------------------------------------
09.03.1998
  Added:
   G.G. Gorczycki, Cum invocarem (Cool!)
---------------------------------------------------------
05.03.1998
  Added:
   G.G. Gorczycki, Dignare me laudare te
  Minor site reorg. Added some links.
---------------------------------------------------------
26.02.1998
  Added:
   M. Zieleński, Domus mea
---------------------------------------------------------
23.02.1998
  Corrected some errors in existing MIDI files.
  Added:
   M. Zieleński, Magna est gloria Eius
   Anon, Pienie o elekcji Krala polskiego Sigmunta wtórego Augusta pirwego
      Pieśń o posiędzeniu i o zniewoleniu żałosnym Ziemie Węgierskiej
         Pieśń na śmierć Hieronima Łaskiego
         Pieśń nowa, o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną
         Pieśń o łotrowskiem stanie obłudnych mnichów i mniszek
         O królach polskich
         Pieśń z winszowaniem Królowi nowemu Polskiemu, Henrykowi
         Pieśń nowo uczyniona na wesela Wielmożnego Pana a pana Jana Kostki
         Pieśń o Śmierci Króla jego miłości starego Sigmunda pierwszego
  Added Links page.
 ---------------------------------------------------------
19.02.1998 Joining Classical Music Web Ring.
----------------------------------------------------------
18.02.1998 The counter works. Hooray!
----------------------------------------------------------
16.02.1998 First update.
  Added:
   B. Pękiel, Magnum nomen Domini
         Resonet in laudibus
   M. Gomółka, Psalm 45: Serce mi każe śpiewać
   Anon, Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota
      Bylić pasterze
      Dzieciątko dostojne z błogosławionej Dziewice Maryjej
      Narodził się nam dziś niebieski Pan
      Wesoły nam ten to dzień
      Lament Jeronima Szafrańca, Starosty Chęcińskiego 
   A. Koszewski, Zdrowaś Królewno wyborna
  Minor site reorg.
  Added a counter. Hope it will work!
  Corrected a few errors.
----------------------------------------------------------
02.02.1998 Kick-off.  Ta DAAA!
  Included:
  G. G. Gorczycki Missa paschalis: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
         Tota pulchra es Maria
         Ave Maria
  W. z Szamotuł Kryste, dniu naszej światłości
         Pieśń o narodzeniu Pańskim
         Już się zmierzka
  M. Gomółka Psalm 77: Pana ja wzywał będę 
       Psalm 108: Ochotną myśl, ochotne serce
  M. Zieleński Haec dies
        Adoramus Te
        O gloriosa Domina
  M. z Krakowa Aleć nade mną Wenus
  Anon, Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego
     Napis nad grobem zacnej królowej Barbary Radziwiłłówny
     Nuż my dziś krześcijani
     Lulajże, Jezuniu
  B. Pękiel Ave Maria
  Q. Gasparini Adoramus Te, Christe
==========================================================

Back to the Editorial